كد ساعت و تاريخ

Rounded Rectangle: درباره ما
Text Box: مطابق سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، "ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل. 
جامعه ايراني در افق اين چشم انداز چنين ويژگي هايي خواهد داشت: 
توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود، و متكي بر اصول اخلاقي و ارزش هاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تاكيد بر مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان ها، و بهره مند از امنيت اجتماعي و قضايي. و نیز برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي."
ترديدي نيست كه نقش ممتاز سرمايه هاي انساني در دستيابي به اهداف بلند پيش گفته غيرقابل انكار مي باشد. اين پايگاه اطلاع رساني بر آن است تا با آگاهي بخشي صحيح و به هنگام گامي هر چند كوچك در ارتقاء فرهنگ مديريت و توانمند سازي سرمايه هاي انساني كشور بردارد.