Text Box: آشنایی با پيش‌زمينه‌هاي اجراي طرح‌های تجاري 
اجراي طرح كسب و كار و به ثمر رساندن اهداف كــوتاه و بلند مدت به پيش‌زمينه‌ها و تحلـــــيل‌هــايي همه جانبه نياز دارد تا مرحله به مرحله و طبق بررسي‌ها پيش رود.اما فضاي تئوري و ارقام آماري هميشه ضريب خطايي گوناگون از خود به جاي مي‌گذارند و در مواجهه با فضاي واقعي عرصه كسب و كار باز مي‌مانند.
هدف از ارائه طرح، بــازبيني و صحت واقــعي بــرآوردهــاي منابع مالي، انساني و درنهايت يافتن ظرفيتي براي بروز خلاقيت‌هاي رقابتي است تا از اين منظر و با استفاده از تجربه‌هاي كارشناسان، سبكي نوين ارائه گردد و محصولي باكيفيت روانه بازاي داخلي و خارجي شود.
Text Box: چگونه می‌توان بهترین ها را استخدام کرد؟ 
مترجم  حسین مظاهری
Source:  manageronline.it
اجرای یک طرح استخدام نیاز به تلاش مضاعف مدیر در جهت جذب و استخدام بهترین استعدادهای موجود دارد.
این راهکارها که هدف آنها به نوعی  برآورده کردن نیازهای مدیریتی شرکت است به دو دسته درونی و بیرونی قابل‌طبقه‌بندی هستند.

كد ساعت و تاريخ

Rounded Rectangle: Copyright © iranhrm.com, 2013. All rights reserved.
Rounded Rectangle: بازار كار