Rounded Rectangle: Copyright © iranhrm.com, 2013. All rights reserved.

كد ساعت و تاريخ

Rounded Rectangle: مهارت هاي مديريتي
Text Box: رویکردهای نوین توانمندسازی کارکنان و مدیران
کارکنان زمانی می‌توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآ‎یند که از مهارت، دانش، توانایی و انگیزه لازم برخوردار باشند و اهداف سازمانی را به خوبی بشناسند. ابزاری که می‌تواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد فرآیند توانمند سازی است.
در این فرآیند نیروی محرکه از برون انسان به درون او منتقل می‌شود و به او آگاهی می‌دهد و اهداف کار را روشن می‌سازد، به طوری که به جای اینکه به افراد بگویند که چه انجام بدهند و چگونه و کی انجام بدهند باید به آنها توانایی ببخشند که خود مشکلات خود را حل کنند و برای خود تصمیم بگیرند. به این ترتیب:
توانمندسازی فرآیند قدرت بخشیدن به افراد است در این فرآیند به افراد کمک می‌کنیم تا بر احساس ناتوانی و درماندگی خویش چیره شوند، تواناسازی در این معنی به بسیج انگیزه‌های درونی افراد منجر Text Box: نحوه دفاع غیرمنفعلانه از یک ایده جدید
نویسنده: جان بالدونی
مترجم: عاطفه کردگاری
حمایت شدید شما از یک ایده، نشانگر آن است که با تمام وجود به آن ایمان دارید. اینگونه دلبستگی برای مواقعی که عملیاتی شدن طرح یا پیشنهاد ابتکاری شما خیلی اهمیت دارد الزامی‌است؛ چرا که باعث می‌شود بتوانید دیگران را نیز به جبهه خود بیاورید. اما از طرف دیگر زمانی که در جلسه مدیران سازمان، یکی از مدیران عالی‌رتبه ایده شما را رد کند، این اشتیاق متعصبانه می‌تواند بدترین دشمن شما نیز باشد.
Text Box: مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها
به‌رغم مطرح شدن در سال 1953، تنها در دو دهه اخیر است که بحث مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها مورد توجه جدی‌تر شرکت‌ها و ذی‌نفعان قرار گرفته و امروزه شرکت‌های بسیاری در راستای اینکه مسوولیت‌پذیر به نظر برسند، تلاش می‌کنند.
ارائه گزارش‌های سالانه مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌تواند منجر به برقراری ارتباط بهتر با ذی‌نفعان کلیدی شرکت‌ها نظیر مشتریان، کارکنان، تامین‌کنندگان و جامعه شده و به ارتقای جایگاه و اعتبار شرکت در دید آنها کمک نماید.